TECHNIK ELEKTRONIK

 

Charakterystyka zawodu

Technik elektronik to nowoczesny i wymagający zawód przyszłości, stawiający ciągle nowe wyzwania i dający możliwości samorealizacji i dużej satysfakcji z wykonywanej pracy. Przemysł elektroniczny jest jedną z najbardziej dynamicznych gałęzi gospodarki. Pracodawcy oczekują absolwenta wyposażonego w wiele kluczowych umiejętności i potrafiącego szybko reagować na zmieniającą się rzeczywistość. Głównym celem kształcenia w zawodzie technik elektronik jest przygotowanie szeroko wykwalifikowanej kadry specjalistów. Zajmuje się instalowaniem, konserwowaniem, użytkowaniem i naprawą urządzeń elektronicznych. Jest też odpowiedzialny za organizację pracy w placówkach badawczo-rozwojowych, zakładach wytwórczych i naprawczych oraz w innych gałęziach przemysłu i jednostkach, gdzie są szeroko stosowane urządzenia elektroniczne. Technik elektronik może zajmować się serwisem urządzeń elektrotechnicznych i elektronicznych. Zawód ten daje duże możliwości samorealizacji poprzez prowadzenie własnej działalności gospodarczej.

Technik elektronik to zawód bez podziału na wąskie specjalności. Absolwent technikum elektronicznego to osoba przygotowana do pracy w ciągle zmieniającej się rzeczywistości zawodowej i będąca w stanie szybko aktualizować wiedzę z niezwykle dynamicznej dziedziny, jaką jest elektronika.

Technik elektronik może podwyższyć swoje kwalifikacje w szkołach wyższych na kierunkach: elektrotechnika, elektronika, automatyka, robotyka, telekomunikacja lub zbliżonych.

Pracownie elektroniczne są wyposażone w sprzęt pozwalający na praktyczną naukę zawodu. Ostatnio zakupiony sprzęt można zobaczyć [tutaj]

Kwalifikacje zawodowe

Kwalifikacje zdobywane są w trakcie  4 lat nauki w technikum. W zawodzie technik elektronik zdobywa się dwie kwalifikacje:

E.6. Wykonywanie instalacji urządzeń elektronicznych, w której uczeń zdobywa wiedzę w zakresie:

1. Instalowanie urządzeń elektronicznych

2. Konserwacja instalacji urządzeń elektronicznych

E.20. Eksploatacja urządzeń elektronicznych, w której uczeń zdobywa wiedzę w zakresie:

1. Użytkowania urządzeń elektronicznych

2. Obsługi urządzeń elektronicznych

 

Nauczane przedmioty zawodowe:

elektrotechnika i elektronika, pomiary elektryczne i elektroniczne, urządzenia elektroniczne,  instalacja urządzeń elektronicznych, eksploatacja urządzeń elektronicznych, język obcy zawodowy w branży elektronicznej, działalność gospodarcza w branży elektronicznej.